U opštoj bolnici Alfa Medic u Beogradu, 14. juna 2014. održan je Aquafilling Workshop.