Dana 16.08.2016.godine u zdravstvenoj ustanovi S-TETIK u Banja Luci održan je još jedan uspešan Aquafilling workshop. Stručni tim edukovan, a pacijenti zadovoljani.